Daily Archives: 8 November 2009

Edwin Henry Landseer (1802 – 1873, English)


Lady Godiva's PrayerLady Godiva’s Prayer