Category Archives: NAGY Laszlo de

Laszlo de Nagy (1906 – 1944, Hungarian)


Young Girl Reclining Nude

Young Girl Reclining Nude

Girl With Parrot

Girl With Parrot