Tag Archives: Lajos Fuzesi

Lajos Fuzesi (1931 – 2005, Hungarian)


Nude Model

Nude Model

Nude With Drapery

Nude With Drapery

Seated Nude

Seated Nude

Nude

Nude

Nude

Nude

Reclining Nude

Reclining Nude

Female Nude

Female Nude

Nude

Nude