Category Archives: CANTI PIJOAN Montsé

Montsé Canti Pijoan (1963, Spanish)


Wilma brasileira

Wilma brasileira

Estudio en azul de Felicitas

Estudio en azul de Felicitas

Magda con una mantilla de encaje

Magda con una mantilla de encaje

Magda

Magda

Magda la mallorquina leyendo

Magda la mallorquina leyendo

Estudio de perfil

Estudio de perfil

Natali escorzo

Natali escorzo

Academia retrato

Academia retrato

Academia model femeni

Academia model femeni

Academia femenino

Academia femenino

Academia femenino

Academia femenino

Wilma

Wilma

Estudio de Magda

Estudio de Magda

Magda de espalda

Magda de espalda

Mercedes acostada

Mercedes acostada

Modelo francesa

Modelo francesa

Natali

Natali

Natali escorzo

Natali escorzo

Natali escorzo

Natali escorzo

Estudio de Magda

Estudio de Magda

Estudio de Magda

Estudio de Magda

Magda recostada

Magda recostada

Recostada

Recostada

Academia femenino

Academia femenino

Wilma

Wilma

La modelo polaca

La modelo polaca

Natali ante la escalera

Natali ante la escalera

Nu d'esquena i perfil

Nu d’esquena i perfil

Magda de Maja

Magda de Maja

Academia femenino

Academia femenino

Estudi de model femeni

Estudi de model femeni

Wilma brasileira

Wilma brasileira

Erbandé Gloria embarazada

Erbandé Gloria embarazada

El deseo

El deseo